Vrije Basisschool Boven-Lo


Onze visie is: Grijpen om te begrijpen, samen de handen in elkaar steken, ervaringen opdoen en uitwisselen vertrekkende vanuit de werkelijkheid. We CLIMmen met onze talenten. Samen verdragen en verder dragen. Geloven in de wereld en in jezelf vinden we waardevol. Jezelf uitdrukken in geloof en kunst, openstaan voor elkaar, denken aan en met elkaar. Door theorie te verweven met praktijk en plannen te maken en te verwezenlijken, leren we omgaan met verschillen.

Get Adobe Flash player

Gimme

Nieuwe volgers

Beste ouders,

Wij hebben een manier gevonden om u als ouder sneller en nauwkeuriger op de hoogte te houden van zaken die belangrijk zijn voor u en uw kind. Die manier vonden we in het systeem “gimme”.

“gimme” is een flexibel systeem waarmee we u berichten kunnen sturen.

Het voordeel ervan is dat u enkel berichten krijgt die met de klas van uw kind te maken hebben. Via e-mail krijgt u een melding dat er een bericht aanwezig is in de klasfolder van uw kind.

“gimme” laat ons ook toe om online antwoordstrookjes, beelden en zelfs hele fotoalbums (bv. van een klasuitstap) aan onze berichten te hangen.

Bovendien is “gimme” ook een milieuvriendelijke oplossing.

 

Voortaan zult u van ons alleen e-mails krijgen via het “gimme”-platform.

Om “gimme” te kunnen gebruiken, vragen wij u om u aan te melden met uw

e-mailadres(sen).

 

Mogen wij u vragen om volgend stappenplan te volgen:

 

Stap 1: Surf naar de volgende webpagina: www.gimme.eu en je krijgt dit te zien.

Stap 2: Klik op “registreren” en vul je email adres in.

Stap 3: Nadat je het registratieproces hebt doorgelopen kom je op je gimme prikbord. Omdat je nieuw bent zal je prikbord leeg zijn.

Je zal de melding zien staan "Je volgt nog geen kanalen, daarom is het hier zo leeg."

 

Klik op de knop "Kaart openen”.

Je krijgt een landkaart te zien. Wanneer je geolocatie is ingeschakeld zal de kaart automatisch inzoomen naar de plek waar je je op dat moment bevindt (voorwaarde is wel dat je geolocatie aanstaat).

 

Klik op het pinnetje van de organisatie die je wil volgen.

Er schuift nu een paneel over het scherm met de details over de organisatie.

Als dit de organisatie is die je wil volgen, klik dan op "volg deze organisatie".

 

Stap 4: Kies het juiste kanaal. Je ziet nu de kanalen van de organisatie verschijnen. Vink de kanalen aan die je wil volgen.

Telkens je een kanaal aanvinkt zal je het kanaal zien verschijnen in het linker zijpaneel.

 

Stap 5: Klik op klaar. Proficiat! Je “gimme”-prikbord is klaar en je volgt nu enkel de gevraagde klas(sen) van je kind(eren).

Tip: indien u meerdere kinderen heeft in onze school kan u deze kanalen groeperen in een kanalengroep.

 

Hierbij vindt u een link naar de gebruikshandleiding voor voorgaande stappen of om meer uitleg te krijgen.  http://help.gimme.eu

 

Tot binnenkort (op het juiste kanaal!)

Vroeger zaten alle briefjes in de boekentas, deze raakten van tijd tot tijd eens zoek. Wel de onze staan op gimme.

Gimme laat op een overzichtelijke manier zien wat er de komende weken en maanden van de ouders verwacht wordt. We geven de briefjes niet langer mee in de boekentas of de sportzak, maar je controleert ze nu op gimme.

Heb je problemen met gimme? Dat kan, ze hebben hiervoor dan ook een goede helpdesk op poten gezet. Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en je probleem wordt snel opgelost. Je kan zelf eens gaan zoeken naar de juiste oplossing. De links aan de linkerzijde van deze pagina kunnen je vast en zeker verder helpen.

De werkgroep verkeer is één van de werkgroepen binnen onze school. Deze werkgroep is samengesteld uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten.  Er is vanuit deze werkgroep regelmatig overleg naar het leerkrachtenteam en de ouderraad.

Vertegenwoordiging van de ouders: Joke Torbeyns, Kim Neven, Tom Hermans en Ireen Librecht 

Vertegenwoordiging van de leerkrachten: Juf Marie (K1A), Juf Eva (K1B), Juf Sofie (L4B), Juf Lieve (L3)

Basisschool Boven-Lo stelt de volgende doelstellingen voorop:

1) De zichtbaarheid van de kinderen in het verkeer verhogen
2) De veiligheid van kinderen op de fiets verhogen. 
3) De snelheid van de wagens in de schoolomgeving doen verminderen. 
4) Het aandeel verkeerd parkeerders (op stoepen, in smalle doorgang aan schoolpoort, stationeren waar niet mag...) in de schoolomgeving doen verminderen. 
5) De veiligheid van de kinderen bij het oversteken verhogen door voor en na schooltijd kinderen te helpen oversteken.
6) kinderen via verkeerseducatie (theorie en praktijk) veilig leren verplaatsen, als voetganger of fietser.

 

HOE WERKEN WE dit schooljaar CONCREET ROND DEZE DOELSTELLINGEN?

1. Een greep uit het activiteitenaanbod op onze school:

- Om de zichtbaarheid van onze kinderen te verhogen, roepen we alle leerlingen op om tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie een fluohesje te dragen.

- Onze school neemt daarbij deel aan de actie ‘helm op, fluo top’.  (Klik hier voor meer info over deze actie)

- Elke kleuterklas werkt een ganse week rond het thema verkeer. We werken rond rood/groen licht, het zebrapad, het stappen op de stoep, …  

- Als het mooi weer is, brengen de kleuters hun fiets mee en mogen ze op de speelplaats fietsen.   

- Bobbi (Bewust Op de Baan Beweeg Ik), BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveilighied)  en andere organisaties organiseren ieder jaar activiteiten waaraan de lagere school deelneemt:  “veilig oversteken” (L1), verkeerswandeling (L2), fietsvaardigheidsoefeningen “meester op de fiets” (L3 en L4), dodehoekactie (L5) en  een fietsexamen (L6)   

Daarnaast gaan alle klassen van de lagere school jaarlijks naar het verkeerspark in het provinciaal domein Kessel-Lo, waar kennis en vaardigheid in de praktijk ervaren worden.

 

2. Jaarlijks verschijnen  3 verkeerskrantjes, gemaakt door en voor de leerlingen. Deze hebben verschillende thema’s:

- Zichtbaarheid in het verkeer

- Veiligheid in de schoolomgeving

- Duurzaam naar school

 

3. Onze school neemt deel aan een bevraging vanuit Octopusplan.  (Klik hier voor meer info over het Octopusplan.)

- Samen bekijken we waar de knelpunten liggen rondom onze school.

- De preventiedienst van de stad Leuven organiseert hiertoe geregeld een scholenoverleg, waarbij verschillende Leuvense scholen rond de tafel zitten met vertegenwoordigers van Octopusplan en met afgevaardigden van stad Leuven.    

- De preventiedienst organiseert tal van acties om de verkeersveiligheid te bevorderen waarbij de  voornaamste doelgroep  de zwakke weggebruiker is.  

Tweejaarlijks gaan wij op driedaagse uitstap met de lagere school: in het eerste en het tweede leerjaar gaan we met de kinderen naar zee. In het derde en het vierde leerjaar gaan we op boerderijklassen. In het vijfde en het zesde leerjaar gaan we over de taalgrens op outdoorklassen. Elke klas heeft uiteraard eigen doelen/eindtermen rond het thema van de meerdaagse uitstappen.

Eigen aan wereldoriënterend leren is dat het leren gebeurt in nauw contact met de werkelijkheid. Deze wordt opgezocht en aangegrepen om erover te leren. Zo wordt ‘leefstof’ ‘leerstof’. Soms is de werkelijkheid te complex, te veraf, te groot, te klein, te lang geleden … om ze rechtstreeks te ervaren. Dat kunnen we oplossen door ons te verplaatsen naar een context die toelaat om toch tot een rechtstreekse ervaring te komen. Scholen die hun leerlingen tijdens een openluchtklas naar de zee, de bergen, het bos of de boerderij brengen en kiezen voor een meerdaags verblijf, doen dat met een expliciet doel, namelijk: leren in de werkelijkheid. In de aanloop naar de openluchtklas, bij de verwerking ervan en ter plekke kunnen bijkomend allerlei didactische middelen worden ingezet, maar niets gaat boven die effectieve ervaring in de natuur, in de wereld rondom.

Onderzoekscompetentie ontwikkelen Een openluchtklas kunnen we zien als een exclusieve kans tot het ontwikkelen van onderzoekscompetentie bij de leerlingen. Daarbij vormen nieuwsgierig zijn en kritische zin de basis van een onderzoeksgerichte levenshouding. Op openluchtklas trekken is meer dan een prettig samenzijn met de groep. Er dient intrinsiek belangstelling te zijn voor de nieuw te ontdekken omgeving, de geschiedenis en de eraan verbonden verhalen, de wijze waarop de mensen er leven en werken.

Elke klas heeft vervolgens nog eigen doelen/eindtermen rond het thema zee/boerderij/ sport.

Prijs: 
Voor de prijs van deze uitstappen wordt rekening gehouden met het maximumfactuur. Het totaalbedrag voor de hele lagere school mag niet hoger liggen dan 445 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het bedrag ( ongeveer 145 euro per uitstap ) wordt in 3 à 4 betalingen opgesplitst. 

WELKOM

Beste jongens en meisjes,

Hartelijk welkom in onze school. We hopen dat je het fijn vindt bij jouw meester of juf. Zij zullen hun best doen om in een rustige sfeer je heel wat boeiende zaken te leren en te laten ervaren.

Heb je zorgen, spreek je leerkracht of directeur aan. Hopelijk vinden we dan samen een oplossing om jou een gelukkig en tof schooljaar te bezorgen.

 

Beste ouders,

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs van uw kind op onze school een beroep doet. Terecht

verwacht u van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding.

Wij, de directie en de leerkrachten, zullen alles in het werk stellen om  uw kind(eren) de kans te geven zich optimaal te ontplooien.

Als ouders draagt u echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan te respecteren.

 

Wij hopen op een vlotte samenwerking en willen u nu reeds danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.

Deze schoolbrochure van onze BASISSCHOOL BOVEN-LO willen we iedereen, en in het bijzonder onze nieuwkomers aanbieden. Wat er leeft en groeit in onze school kan u hierin terugvinden.

Wij hopen dat het een handreiking mag zijn om het leven op onze school goed te begrijpen en samen op te volgen.

Samen - kinderen, leerkrachten, directie, ouders en het schoolbestuur - willen we streven naar een grote openheid en goede samenwerking.

De schoolbrochure biedt goede afspraken, niet vanuit een autoriteit, maar vanuit groot respect voor elkeen die bij de school betrokken is.

De kinderen hebben het ‘geluk’ en het ‘recht’ om goed onderwijs te genieten. Dit is onze opdracht en de grote uitdaging van de BASISSCHOOL BOVEN-LO !

We wensen jullie een onvergetelijke tijd in onze school!

 

Het schoolteam


Inhoudstafel schoolbrochure

Deel 1: Opvoedingsproject

 • De pijlers van ons opvoedingsproject
 • Concretisering van ons opvoedingsproject
 • Onze oproep aan de kinderen

 

Deel 2 : Schoolreglement en informatie

 • Schoolstructuur
 • Schoolorganisatie
  - Schooluren
  - Voor- en naschoolse opvang
  - Middagpauze
  - Vakanties
  - Huiswerk
  - Agenda
  - Evaluatie en rapport
  - Lichamelijke opvoeding
 • Samenwerking
  - oudercontacten en infoavonden
  - Multi-Disciplinair-Overleg (MDO)
  - Zorgcoördinator
  - CLB
  - Commissies
 • Inschrijven van leerlingen
  - inschrijvingsperiode
  - weigeren
 • Organisatie van de leerlingengroepen
 • Afwezigheden
  - Wegens ziekte
  - Andere afwezigheden
  - Problematische afwezigheden
 • Eén- of meerdaagse uitstappen
 • Getuigschrift basisonderwijs
 • Onderwijs aan huis
 • Orde en tuchtmaatregelen
 • Bijdrageregeling
 • Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning

 

 

 • Verzekering
  - Wat dekt de verzekering
  - Waar geldt de verzekering
  - Wat te doen bij een ongeval
 • Welzijnsbeleid
  - Preventie
  - Verkeersveiligheid
  - Medicatie
  - Rookverbod
  - privacy
 • Omgangsvormen
 • Revalidatie en logopedie
 • Niet toegelaten op school

 

Deel 3 Infobrochure onderwijsregelgeving (op te vragen of te consulteren op het web)

 

Deel 4 Bijlagen

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kleuterschool:

Instapklas (Zon): Juf Eefje

Eerste kleuterklas A: Juf Eva

Tweede kleuterklas A: Juf An/Meester Niels

Tweede kleuterklas B: Juf Ilse

Derde kleuterklas A: Juf Valerie

Lagere school:

Eerste leerjaar A: Juf Evelyn

Eerste leerjaar B: Juf Sofie

Tweede leerjaar AJuf Anne

Derde leerjaar A: Juf Lieve en juf Lily

Derde Leerjaar B: Juf Paulien en juf Trix

Vierde leerjaar A: Juf Emmy

Vijfde leerjaar A: Juf Annick

Vijfde leerjaar B: Juf Eva

Zesde leerjaar A: Meester Maarten

L.O.-leerkrachten:

Meester Niels: kleuterschool

Juf Margot: lagere school

Zorgleerkrachten:

Juf Goele Grobben

Juf Marie

Juf Elke Ven

Juf Monique Fossoul

Secretariaat:

Mimi Van Ceulebroeck:

Ict:

Bram Gutschoven

Copyright © 2021 Vrije Basisschool Boven-Lo  Rights Reserved.