Vrije Basisschool Boven-Lo


Onze visie is: Grijpen om te begrijpen, samen de handen in elkaar steken, ervaringen opdoen en uitwisselen vertrekkende vanuit de werkelijkheid. We CLIMmen met onze talenten. Samen verdragen en verder dragen. Geloven in de wereld en in jezelf vinden we waardevol. Jezelf uitdrukken in geloof en kunst, openstaan voor elkaar, denken aan en met elkaar. Door theorie te verweven met praktijk en plannen te maken en te verwezenlijken, leren we omgaan met verschillen.

Get Adobe Flash player

Tweejaarlijks gaan wij op driedaagse uitstap met de lagere school: in het eerste en het tweede leerjaar gaan we met de kinderen naar zee. In het derde en het vierde leerjaar gaan we op boerderijklassen. In het vijfde en het zesde leerjaar gaan we over de taalgrens op outdoorklassen. Elke klas heeft uiteraard eigen doelen/eindtermen rond het thema van de meerdaagse uitstappen.

Eigen aan wereldoriënterend leren is dat het leren gebeurt in nauw contact met de werkelijkheid. Deze wordt opgezocht en aangegrepen om erover te leren. Zo wordt ‘leefstof’ ‘leerstof’. Soms is de werkelijkheid te complex, te veraf, te groot, te klein, te lang geleden … om ze rechtstreeks te ervaren. Dat kunnen we oplossen door ons te verplaatsen naar een context die toelaat om toch tot een rechtstreekse ervaring te komen. Scholen die hun leerlingen tijdens een openluchtklas naar de zee, de bergen, het bos of de boerderij brengen en kiezen voor een meerdaags verblijf, doen dat met een expliciet doel, namelijk: leren in de werkelijkheid. In de aanloop naar de openluchtklas, bij de verwerking ervan en ter plekke kunnen bijkomend allerlei didactische middelen worden ingezet, maar niets gaat boven die effectieve ervaring in de natuur, in de wereld rondom.

Onderzoekscompetentie ontwikkelen Een openluchtklas kunnen we zien als een exclusieve kans tot het ontwikkelen van onderzoekscompetentie bij de leerlingen. Daarbij vormen nieuwsgierig zijn en kritische zin de basis van een onderzoeksgerichte levenshouding. Op openluchtklas trekken is meer dan een prettig samenzijn met de groep. Er dient intrinsiek belangstelling te zijn voor de nieuw te ontdekken omgeving, de geschiedenis en de eraan verbonden verhalen, de wijze waarop de mensen er leven en werken.

Elke klas heeft vervolgens nog eigen doelen/eindtermen rond het thema zee/boerderij/ sport.

Prijs: 
Voor de prijs van deze uitstappen wordt rekening gehouden met het maximumfactuur. Het totaalbedrag voor de hele lagere school mag niet hoger liggen dan 445 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het bedrag ( ongeveer 145 euro per uitstap ) wordt in 3 à 4 betalingen opgesplitst. 

Copyright © 2021 Vrije Basisschool Boven-Lo  Rights Reserved.