Vrije Basisschool Boven-Lo


Onze visie is: Grijpen om te begrijpen, samen de handen in elkaar steken, ervaringen opdoen en uitwisselen vertrekkende vanuit de werkelijkheid. We CLIMmen met onze talenten. Samen verdragen en verder dragen. Geloven in de wereld en in jezelf vinden we waardevol. Jezelf uitdrukken in geloof en kunst, openstaan voor elkaar, denken aan en met elkaar. Door theorie te verweven met praktijk en plannen te maken en te verwezenlijken, leren we omgaan met verschillen.

Get Adobe Flash player

Tweejaarlijks gaan wij op driedaagse uitstap met de lagere school: in het eerste en het tweede leerjaar gaan we met de kinderen naar zee. In het derde en het vierde leerjaar gaan we op boerderijklassen. In het vijfde en het zesde leerjaar gaan we over de taalgrens op sportklassen. Elke klas heeft uiteraard eigen doelen/eindtermen rond het thema van de meerdaagse uitstappen.

Prijs:
Voor de prijs van deze uitstappen wordt rekening gehouden met het maximumfactuur. Het totaalbedrag voor de hele lagere school mag niet hoger liggen dan 415 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het bedrag ( ongeveer 135 euro per uitstap ) wordt in 3 à 4 betalingen opgesplitst.

Een greep uit de algemene eindtermen die met de openluchtklassen worden beoogd:

SOCIALE VAARDIGHEDEN
De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen
De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders
De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen
De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.

WERO
1.1 Kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en deze op een systematische wijze noteren.
1.19 Beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en ongevallen vermindert.
1.26 Tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.
2.16 Hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam werken
3.1 drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken ,gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit.
3.3 Tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op kennis van het eigen kunnen ( sportklassen- dieren verzorgen…)
3.5 Tonen zich bereid zich te oefenen in omgangswijzen met anderen waarin ze minder sterk zijn.
3.6 tonen in een eenvoudige conflictsituatie in de omgang met leeftijdgenoten de bereidheid om te zoeken naar een geweldloze oplossing.
3.7 Hebben aandacht voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden.

Elke klas heeft vervolgens nog eigen doelen/eindtermen rond het thema zee/boerderij/ sport.

Copyright © 2020 Vrije Basisschool Boven-Lo  Rights Reserved.