Vrije Basisschool Boven-Lo


Onze visie is: Grijpen om te begrijpen, samen de handen in elkaar steken, ervaringen opdoen en uitwisselen vertrekkende vanuit de werkelijkheid. We CLIMmen met onze talenten. Samen verdragen en verder dragen. Geloven in de wereld en in jezelf vinden we waardevol. Jezelf uitdrukken in geloof en kunst, openstaan voor elkaar, denken aan en met elkaar. Door theorie te verweven met praktijk en plannen te maken en te verwezenlijken, leren we omgaan met verschillen.

Get Adobe Flash player

Beste ouders,

Ik zal me even voorstellen: Mijn naam is Leen De Roeck en ik zal dit schooljaar 2017-2018 elke maandag en vrijdag aan de kleuters kleuterturnen geven! Gelieve jouw kleuter op deze dag gemakkelijke kleding aan te doen. Zo kunnen we leuk spelen in de turnzaal.

De kleuters van de tweede en derde kleuterklas mogen turnpantoffels meebrengen naar de klas. De kleuters van de Zonneklas en de de eerste kleuterklas hoeven nog geen turnpantoffels mee te brengen.

Wat staat er zoal op het programma:

  • Bij het begin van elke turnles zingen en dansen wij allemaal samen op het sportlied.
  • Spelen met allerlei groot materiaal uit de turnzaal. (Spelen op de trampoline, het klimrek, de Zweedse banken en de matten …)
  • Spelen met allerlei klein materiaal uit de turnzaal (Spelen met touwen, grote en kleine ballen, hoepels, loopblokken, pittenzakjes en kegels …)
  • Spelen met de grote parachute.
  • Kleuteraerobics op leuke muziek.
  • Schrijfdans (voorbereiding op het schrijven – alleen 4 en 5 jarigen)
  • Allerlei spelen (Tikspelletjes, estafette, schipper-mag-ik-overvaren, 1.2.3 piano…)
  • Relaxatie oefeningen voor kleuters en kleutermassage

Sportieve groetjes Juf Leen

Copyright © 2020 Vrije Basisschool Boven-Lo  Rights Reserved.