Vrije Basisschool Boven-Lo


Onze visie is: Grijpen om te begrijpen, samen de handen in elkaar steken, ervaringen opdoen en uitwisselen vertrekkende vanuit de werkelijkheid. We CLIMmen met onze talenten. Samen verdragen en verder dragen. Geloven in de wereld en in jezelf vinden we waardevol. Jezelf uitdrukken in geloof en kunst, openstaan voor elkaar, denken aan en met elkaar. Door theorie te verweven met praktijk en plannen te maken en te verwezenlijken, leren we omgaan met verschillen.

Get Adobe Flash player

De werkgroep verkeer is één van de werkgroepen binnen onze school. Deze werkgroep is samengesteld uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten.  Er is vanuit deze werkgroep regelmatig overleg naar het leerkrachtenteam en de ouderraad.

Vertegenwoordiging van de ouders: Joke Torbeyns, Kim Neven, Tom Hermans en Ireen Librecht 

Vertegenwoordiging van de leerkrachten: Juf Marie (K1A), Juf Eva (K1B), Juf Sofie (L4B), Juf Lieve (L3)

Basisschool Boven-Lo stelt de volgende doelstellingen voorop:

1) De zichtbaarheid van de kinderen in het verkeer verhogen
2) De veiligheid van kinderen op de fiets verhogen. 
3) De snelheid van de wagens in de schoolomgeving doen verminderen. 
4) Het aandeel verkeerd parkeerders (op stoepen, in smalle doorgang aan schoolpoort, stationeren waar niet mag...) in de schoolomgeving doen verminderen. 
5) De veiligheid van de kinderen bij het oversteken verhogen door voor en na schooltijd kinderen te helpen oversteken.
6) kinderen via verkeerseducatie (theorie en praktijk) veilig leren verplaatsen, als voetganger of fietser.

 

HOE WERKEN WE dit schooljaar CONCREET ROND DEZE DOELSTELLINGEN?

1. Een greep uit het activiteitenaanbod op onze school:

- Om de zichtbaarheid van onze kinderen te verhogen, roepen we alle leerlingen op om tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie een fluohesje te dragen.

- Onze school neemt daarbij deel aan de actie ‘helm op, fluo top’.  (Klik hier voor meer info over deze actie)

- Elke kleuterklas werkt een ganse week rond het thema verkeer. We werken rond rood/groen licht, het zebrapad, het stappen op de stoep, …  

- Als het mooi weer is, brengen de kleuters hun fiets mee en mogen ze op de speelplaats fietsen.   

- Bobbi (Bewust Op de Baan Beweeg Ik), BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveilighied)  en andere organisaties organiseren ieder jaar activiteiten waaraan de lagere school deelneemt:  “veilig oversteken” (L1), verkeerswandeling (L2), fietsvaardigheidsoefeningen “meester op de fiets” (L3 en L4), dodehoekactie (L5) en  een fietsexamen (L6)   

Daarnaast gaan alle klassen van de lagere school jaarlijks naar het verkeerspark in het provinciaal domein Kessel-Lo, waar kennis en vaardigheid in de praktijk ervaren worden.

 

2. Jaarlijks verschijnen  3 verkeerskrantjes, gemaakt door en voor de leerlingen. Deze hebben verschillende thema’s:

- Zichtbaarheid in het verkeer

- Veiligheid in de schoolomgeving

- Duurzaam naar school

 

3. Onze school neemt deel aan een bevraging vanuit Octopusplan.  (Klik hier voor meer info over het Octopusplan.)

- Samen bekijken we waar de knelpunten liggen rondom onze school.

- De preventiedienst van de stad Leuven organiseert hiertoe geregeld een scholenoverleg, waarbij verschillende Leuvense scholen rond de tafel zitten met vertegenwoordigers van Octopusplan en met afgevaardigden van stad Leuven.    

- De preventiedienst organiseert tal van acties om de verkeersveiligheid te bevorderen waarbij de  voornaamste doelgroep  de zwakke weggebruiker is.  

Copyright © 2021 Vrije Basisschool Boven-Lo  Rights Reserved.